Egzamin gimnazjalny

  Sorry, no posts matched your criteria.

Egzamin gimnazjalny

Informacje dotyczące przebiegu egzaminu

termin

termin

 • część humanistyczna – 19 kwietnia 2017 r. (środa)
  • z zakresu historii i wos-u – godz. 9:00,     z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
 • część matematyczno-przyrodnicza – 20 kwietnia 2017 r. (czwartek)
  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00, z zakresu matematyki – godz. 11:00
 • język obcy nowożytny21 kwietnia 2017 r. (piątek)
  • PP – godz. 9:00, PR – godz. 11:00
wyniki

wyniki

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół nastąpi
16 czerwca 2017 r.

(data wydania zaświadczenia: 23 czerwca 2017 r.).

zwolnienia

zwolnienia

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni z odpowiedniego zakresu egzaminu.

 • INFORMATOR O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM zobacz
 • INFORMACJE zobacz
 • KOMUNIKAT DYREKTORA CKE O DOSTOSOWANIU WARUNKÓW I FORM EGZAMINU zobacz
 • INFORMACJA O PRZYBORACH POMOCNICZYCH zobacz
 • INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN GIMNAZJALNY zobacz
 • DEKLARACJA JĘZYKA POBIERZ

Aktualności

Najnowsza galeria zdjęć