Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Kaliszu

Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym. Staramy się o wysoki poziom zajęć dydaktycznych. Program edukacyjny poszerzony jest o dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, informatyki, rytmiki, basenu i śpiewu.

Najmłodsze dzieci mogą zostać objęte opieką pozalekcyjną w świetlicy.

Dbamy również o rozwój duchowy naszych wychowanków. Uczniowie uczestniczą w corocznych rekolekcjach wielkopostnych, wspólnych Eucharystiach z okazji uroczystości kościelnych i szkolnych.

Wycieczki klasowe, rajdy, festyny – to kolejne atrakcje dla naszych uczniów (a także rodziców).

Ważna Informacja dla Rodziców kandydatów do klasy 1 SP na rok 2012/13!