Stowarzyszenie NAZARET

    Sorry, no posts matched your criteria.

NAZARET

STOWARZYSZENIE Pomocy w Rozwoju Szkół Sióstr Nazaretanek

W

Stowarzyszenie NAZARET współpracuje z Radą Rodziców, Dyrekcją oraz Samorządem Uczniowskim m.in.:

  • sponsoruje zakup e-dziennika,
  • promuje wartość edukacji i program wychowawczy szkoły,
  • ustanawia doroczne nagrody dla uczniów szczególnie wyróżniających się w różnych dziedzinach pracy szkoły: tzw. NAZARETKI,
  • udziela stypendiów naukowych (przy numerze konta dopisek stypendium),
  • bierze na siebie funkcję formalnego organizatora imprez,
  • oferuje pomoc w uzyskaniu prawem wymaganych zgód i zezwoleń np. na loterie, zbiórki publiczne
  • prowadzi sklepiki szkolne.
Z

achęcamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem rodziców pragnących zaangażować się w pracę na rzecz szkoły.

Jeżeli masz chęć coś zrobić dla szkoły i dla naszych dzieci – skontaktuj się z nami.

P

rezes Stowarzyszenia
Artur Brzeziński

KONTAKT

strona internetowa

Bezpośredni kontakt z Zarządem:

tel. 607-679-473

Aktualności

Najnowsza galeria zdjęć