Informacje praktyczne

  Sorry, no posts matched your criteria.

WSTĘPNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA RODZICÓW KL. 1- 3 SP

 1. GODZINY OTWARCIA SZKOŁY

 • Główny budynek szkoły (wejście od ul. Harcerskiej) jest otwarty od godz. 6:45-6:50. Jeśli ktoś z rodziców wcześniej przyprowadza dziecko do szkoły, proszę je zostawiać pod opieką pani z recepcji w „dużej” szkole.
 • Siostra z recepcji Wieczernika po godzinie 7:00-7:10, nim otworzy Wieczernik (budynek klas 1-3 SP) podejdzie do głównego budynku szkoły, odbierze dzieci i przeprowadzi je do Wieczernika.
 • Wieczernik jest otwierany najwcześniej w godz. 7:10 – 7:15
 • Dyżur opiekuńczy pełniony przez wyznaczonego nauczyciela rozpoczyna się o godz. 7:30. Jest to dokumentowana godzina otwarcia drugiego budynku szkoły (1-3 SP).
 • Budynek kl. 1-3 zamykany jest o godz. 16:30. Do tego czasu rodzice zobowiązani są odebrać dziecko ze szkoły.

 

 1. PRZYPROWADZANIE / ODBIERANIE DZIECI

 • Po przyprowadzeniu / odbieraniu dziecka do szkoły, prosimy – o ile nie jest to konieczne – nie zatrzymywać się dłużej w korytarzu przy szatni, ponieważ jest tam dość mało miejsca.
 • Przyprowadzając / odbierając dziecko prosimy zachować ciszę, ze względu na to, że w sąsiedztwie szatni znajduje się sala lekcyjna.
 • W czasie trwania zajęć szkolnych, ze względu na bezpieczeństwo dzieci i by nie zakłócać pracy nauczyciela i uczniów,  rodzice zasadniczo nie wchodzą na teren szkolnych korytarzy i do sal lekcyjnych.
 • Każdorazowe wejście do części budynku, w której przebywają uczniowie (np. w celu indywidualnego spotkania z nauczycielem) wymaga zgłoszenia tego faktu osobie pełniącej dyżur
  w recepcji.
 • Obowiązkiem rodzica jest odebranie dziecka ze szkoły bezpośrednio po zakończonych zajęciach
  i zapewnienie mu bezpiecznego dotarcia do domu.
 • Aby uczeń mógł samodzielnie opuścić szkołę, musi posiadać stosowne oświadczenie podpisane przez rodziców.
 • Dla dzieci, które nie są odbierane ze szkoły bezpośrednio po zajęciach organizowana jest odpłatna opieka świetlicowa.
 • W przypadku, gdy ktoś inny, a nie rodzic / prawny opiekun odbiera dziecko ze szkoły należy wystawić takiej osobie pisemne upoważnienie, które pozostaje jako dokument w szkole. Jeśli byłaby to stała osoba inna niż rodzic (babcie, dziadkowie, ciocie, rodzeństwo, opiekunka, itp. itd.), może to być upoważnienie terminowe.
 • Druki upoważnienia są do odbioru w recepcji.
 • Bez stosownego upoważnienia dziecko może nie być „wydane” osobie, która będzie chciała odebrać go ze szkoły.

 

 1. SZATNIA KL. 1-3

 • Rodzice nie wchodzą do szatni szkolnej – uczniowie powinni radzić sobie
  z czynnościami samoobsługowymi
 • Po przebraniu się uczniowie kierują się do wyznaczonej sali, gdzie pełniony jest dyżur opiekuńczy lub bezpośrednio do sal lekcyjnych.
 • Zaleca się, aby uczniowie mieli miękkie, zmienne obuwie na jasnej podeszwie. Dobrze jest je podpisać lub oznakować.
 • Obuwie należy przechowywać w podpisanych workach.
 • Uczniowie są odpowiedzialni za pozostawianie porządku przy wyznaczonych sobie miejscach
  w szkolnej szatni.
 • W szatni można zostawiać strój na wf w oznakowanym worku.
 • Zaleca się, by szkolne swetry czy koszulki były podpisane lub oznakowane.

 

 1. SPRZĘT ELEKTRONICZNY I TELEFONY

 • Zgodnie ze Statutem uczniowie nie korzystają na terenie szkoły z urządzeń elektronicznych typu PSP, MP3, MP4, tabletów, czytników i telefonów komórkowych.
 • W wyjątkowej sytuacji uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego jedynie za zgodą wychowawcy lub nauczyciela i w jego obecności.

 

 1. ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE – tzw. ŚWIETLICA

 • Świetlica jest czynna w od momentu zakończenia zajęć lekcyjnych przez daną klasę wg planu zajęć do godziny 16:30.
 • Zapisy w sekretariacie szkoły oraz u p. Weroniki Wicher, należy pobrać i uzupełnić kartę zgłoszenia (proszę uwzględnić ilość dni i godziny pobytu dziecka w świetlicy).
 • Opłata miesięczna zgodnie z ustalona stawką jest uiszczana w sekretariacie szkoły lub wpłacana na konto szkoły.
 • Szczegółowych informacji nt. funkcjonowania świetlicy udziela p. Weronika Wicher.

 

 1. OBIADY W SZKOLE

 • Zapisy na obiady prowadzi sekretariat.
 • Obiady dla kl. 1-3 SP są wydawane w jadalni w głównym budynku szkoły o godz. 13:20.
 • Dzieci są tam przeprowadzane pod opieką nauczyciela / pań z obsługi szkoły.

 

 1. STRÓJ SZKOLNY i na WF

 • Uczniów obowiązuje strój szkolny codzienny i galowy oraz zmienne obuwie.
 • Szczegółowe regulacje dotyczące strojów znajdują się w Statucie i Regulaminie szkoły.
 • Ustala się jednolite koszulki z logo szkoły na zajęcia WF – kolor żółty.
 • Stroje codzienne oraz koszulki na WF są do nabycia w szkolnym sklepiku.
 • Stroje galowe będą szyte w październiku.
 • Swetry, koszulki codzienne z długim rękawem oraz z krótkim, gdyby wyczerpały się ilości magazynowe, będą doszywane na przełomie września i października wg ilości zamówionych przez rodziców.

 

 1. INFORMACJE O SZKOLE, W TYM AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA MOŻNA ZNALEŹĆ:

 • na stronach internetowych:
 • http://nazaret.kalisz.pl/
 • https://www.facebook.com/  (profil: Centrum Edukacyjne Sióstr Nazaretanek)
 • https://dziennik.librus.pl/ – po odebraniu loginu i haseł dostępu (zeszłoroczne są aktualne)
 • na tablicy ogłoszeń przy głównym wejściu do szkoły

Aktualności

Najnowsza galeria zdjęć