STUDIUM POSTACI – rysunek

Prace wykonane przez uczniów kl. 1 GIM w ramach zajęć artystycznych. Rysunki uwzględniają łączenie kreski i waloru. Młodzi artyści wykonując te prace zaznajamiali się w praktyce z pojęciami: sylweta, forma, proporcje, kreska, walor.

Kategoria
Plastyka