DOKOŃCZ DZIEŁO…

Prace uczniów klas 4-6 SP. Zadanie pobudzało wyobraźnię twórczą. Każdy twórca wykonał własną kompozycję do podanego fragmentu obrazu i tak dokończył dzieło!

Kategoria
Plastyka