Sorry, no posts matched your criteria.
logo

Ponad 54 tysiące dzieci działa jako wolontariusze w Szkolnych Kołach Caritas w 2660 podstawówkach, gimnazjach i liceach w całej Polsce. Impulsem do ich powstania nie był projekt przygotowany przez kościelne gremia, lecz oddolna inicjatywa samych nastolatków.

 

Wszystko zaczęło się w 1995 r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie. Jedna z jego uczennic Magdalena Pocałuń działała wówczas w szkolnym kole PCK, ale czuła pewien niedosyt – chciała bardziej angażować się w pomoc charytatywną, a zarazem pragnęła, aby ta aktywność mocniej związana była z chrześcijańskim rozumieniem pomocy bliźniemu.

 

Licealistka zwróciła się więc do rzeszowskiego oddziału Caritasu i tak powstało pierwsze w Polsce szkolne koło tej organizacji.

W NAZARECIE

W dniu 10 października 2011 roku Ksiądz Dyrektor Caritas Diecezji Kaliskiej na prośbę Siostry Dyrektor Szkoły, uczniów i rodziców powołał do istnienia trzy Szkolne Koła Caritas: w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Sióstr Nazaretanek.

Od tej pory uczniowie formalnie mogli włączyć się w pomoc charytatywną w duchu chrześcijańskim.

PLAN PRACY

DZIAŁALNOŚĆ SYSTEMATYCZNA

 Świetlica Socjoterapeutyczna „Nazaret”

W ustalonym dniu tygodnia pomagamy dzieciom z ubogich rodzin odrobić lekcje, zorganizować wspólną zabawę…

Z naszej szkoły jest nas tam aż 17 wolontariuszy, a nadal są miejsca.

Przedszkole Sióstr Nazaretanek

Raz w tygodniu niektórzy 5. uczniów i uczennic Gimnazjum czyta przedszkolakom.

Rodzinny Dom Dziecka na Zagorzynku

Jedna wolontariuszka pomaga w nauce języka angielskiego dzieciom, które zamieszkują w tym domu.

Ośrodek Jeździecki Wolica

Jedna wolontariuszka pomaga w zajęciach prowadząc konia podczas hipoterapii.

Specjalny Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów

Niestety, w tym roku szkolnym nikt się nie zdecydował na pomoc mieszkającym tam chłopcom w odrabianiu lekcji. Dotychczasowi wolontariusze pomagający w tym Ośrodku ukończyli naszą Szkołę i nie pozostawili „następców” .

Świetlica Środowiskowa NAZARET grupa przedszkolna

Uczniowie SP systematycznie odwiedzają przedszkolaków z grupy Motylki, czytają książeczki, przygotowują zagadki, gry i zabawy edukacyjne.

AKCJE

29 października 2014 roku Szkolne Koło Caritas Gimnazjum Sióstr Nazaretanek w Kaliszu u zbiegu ulic Harcerskiej i Kopernika założyło „własne” Pole Nadziei. Żonkile już rosną i… wkrótce zakwitną ;) A wtedy zorganizujemy akcję pozyskiwania środków na rzecz hospicjum.


7 października 2014 roku grupa 15. wolontariuszy z naszego Koła wzięła udział w kaliskim sadzeniu żonkili włączając się tym samym w akcję POLA NADZIEI.


We wrześniu przeprowadziliśmy zaproponowaną przez Diecezjalną Caritas akcję pt. „Tornister pełen uśmiechów”.

2014/2015

WRZESIEŃ 2014

SPOTKANIE WSTĘPNE DLA UCZNIÓW CHĘTNYCH DO WŁĄCZENIA SIĘ W WOLONTARIAT

Organizacja pomocy systematycznej skierowanej do podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej „Nazaret” oraz do dzieci Przedszkola Sióstr Nazaretanek – spotkania instruktażowe z prowadzącymi instytucje.

OGÓLNOPOLSKA AKCJA „TORNISTER PEŁEN UŚMIECHÓW” przeprowadzona we współpracy
z Kołem Caritas SP (współpraca z Diecezjalną Caritas).

PAŹDZIERNIK 2014

AKCJA „POLA NADZIEI” – udział w kaliskim sadzeniu żonkili w Szczypiornie (współpraca z Fundacją Mocni Miłością).

AKCJA „SZALIK POD CHOINKĘ” – prezent dla bezdomnego do grudnia

AKCJA „KARTKA ŚWIĄTECZNA DLA WIĘŹNIA”do 10 grudnia (współpraca z Diecezjalną Caritas).

SPOTKANIE FORMACYJNE NA TEMAT POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM – ks. Krzysztof Lipiński z wolontariuszami

LISTOPAD 2014

AKCJA WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM – zgłoszenie zapotrzebowania na świece

GRUDZIEŃ 2014

6 grudnia – Światowy Dzień Wolontariatu – udział w spotkaniu Szkolnych Kół Caritas w bazylice św. Józefa w Kaliszu – Eucharystia, spotkanie formacyjne.

12-13 – 7. OGÓLNOPOLSKA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI „TAK-POMAGAM” w sklepach sieci BIEDRONKA i POLOmarket

AKCJA Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – sprzedaż świec Caritas w szkołach (współpraca z Diecezjalną Caritas).

AKCJA ADWENTOWA -włączenie się do współpracy z Kołem Caritas SP

FINAŁ AKCJI „SZALIK POD CHOINKĘ” i „KARTKA ŚWIĄTECZNA DLA WIĘŹNIA”.

STYCZEŃ 2015

Spotkanie z niepełnosprawnymi w Parafii p. w. Narodzenia NMP w Chełmcach– dla chętnych

SPOTKANIE FORMACYJNE NA TEMAT POMOCY CHORYM – ks. Włodzimierz Guzik z wolontariuszami Fundacji Mocni Miłością

Towarzyszenie wolontariuszom Fundacji w ich pracy i wdrażanie uczniów do opieki nad chorymi – dla chętnych

AKCJA na rzecz pomocy niepełnosprawnym poprzez sprzedaż tzw. kalendarzyków i zbiórkę funduszy Fundacja „Pomóż i Ty”.

LUTY 2015

AKCJA Światowy Dzień Chorego – 11 lutego – współpraca z Fundacją „Mocni Miłością”

AKCJA Jałmużna Wielkopostna /skarbonki/ – przygotowanie (współpraca z Diecezjalną Caritas).

MARZEC 2015

AKCJA JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA /skarbonki/

AKCJA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI DLA POTRZEBUJĄCYCH (szkoła)

OGÓLNOPOLSKA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI „TAK-POMAGAM” w sklepach sieci BIEDRONKA i POLOmarket

KWIECIEŃ 2015

AKCJA „POLA NADZIEI” – akcja informacyjna i kwesta na rzecz hospicjum

TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA i Niedziela Miłosierdzia – 12 kwietnia 2015

MAJ 2015

SPOTKANIE FORMACYJNE – z pracownikami i wolontariuszami i podopiecznymi WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

CZERWIEC 2015

Spotkanie końcowe – podsumowanie rocznej pracy (ognisko/rajd)

Sprawozdanie roczne z działalności SKC.

Sukcesywnie będą odbywały się spotkania wolontariuszy w małych grupach:

– wg rodzaju działalności, w którą się włączyli (celem tych spotkań ma być dzielenie się nabytym doświadczeniem, rozwiązywanie napotkanych problemów),

– wg klas (celem ma być dzielenie się różnorodnością podejmowanych inicjatyw).

SZKOŁA PODSTAWOWA

OGÓLNOPOLSKA AKCJA „TORNISTER PEŁEN UŚMIECHÓW”

AKCJA ADWENTOWA – zbiórka darów dla dzieci z grupy przedszkolnej Świetlicy Środowiskowej Nazaret

AKCJA RADOSNY ZAJĄCZEK – zbiórka darów dla dzieci z grupy przedszkolnej Świetlicy Środowiskowej Nazaret

Systematyczne spotkania wolontariuszy z dziećmi grupy przedszkolnej: czytanie książeczek, przygotowywanie zagadek, gier i zabaw edukacyjnych.

2013/2014

w Gimnazjum Sióstr Nazaretanek w Kaliszu

Tegoroczna praca Koła oprócz wspomnianych działań poszerzyła się
o działalność misyjną.

 • 20 września Koło Caritas zorganizowało spotkanie dla naszych uczniów z Gimnazjum i Liceum z wolontariuszami, którzy prowadzili kolonie dla dzieci w parafii M.B. Częstochowskiej w Kazachstanie. Było to ciekawe i pouczające świadectwo pomocy potrzebującym.
 • 9 października odbyło się spotkanie wolontariuszy z naszego Gimnazjum z księdzem proboszczem Tomaszem Zysnarskim ze wspomnianej parafii. Rozmawialiśmy o potrzebach ludzi w Kazachstanie i sposobach zdalnej pomocy, którą moglibyśmy zorganizować.
 • W ramach nagłośnienia potrzeby pomocy tamtejszym ludziom szkolni wolontariusze przeprowadzili akcję informacyjną na Facebooku oraz opracowali ulotkę z danymi na temat parafii dla tych, którzy chcieliby wesprzeć ją finansowo.
 • Niektórzy uczniowie poprzez pocztę elektroniczną nawiązali kontakt z rówieśnikami z Kazachstanu. Wielu z nich jest polskiego pochodzenia i planuje przyjazd do Polski na studia, czy już do szkoły średniej.
 • W ramach działalności misyjnej od października 2013 roku Koło na terenie szkoły zbiera makulaturę na pomoc dla Sudanu.

 

 

W roku szkolnym 2013/2014 Szkolne Koła Caritas współpracowało
z następującymi instytucjami:

 • Świetlica Socjoterapeutyczną „Nazaret” prowadzona przez Siostry Nazaretanki. W ramach tej współpracy uczennice naszego Gimnazjum po uprzednim przeszkoleniu pomagały dzieciom w odrabianiu prac domowych
  i organizowaniu czasu wolnego;

 

 • Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów w Kaliszu. Trzech uczniów i dwie uczennice Gimnazjum systematycznie uczęszczają do Ośrodka pomagając mieszkającym tam chłopcom w odrabianiu lekcji, organizując im zabawę itp.;

 

 • Parafia Świętej Rodziny w Kaliszu. Wolontariusze włączyli się do akcji adwentowej w parafii wycinając 100 serc do losowania prezentów dla dzieci z ubogich rodzin;

 

 • Ośrodek Jeździecki Wolica. Jedna uczennica podjęła się pomocy w Ośrodku. Jej praca polega na prowadzeniu konia podczas hipoterapii;

 

 • Jedna uczennica pomaga w odrabianiu lekcji w rodzinnym domu dziecka w Kaliszu.

 

Przeprowadzono również akcję na rzecz pomocy niepełnosprawnym poprzez sprzedaż tzw. kalendarzyków i zbiórkę funduszy dla fundacji „Pomóż i Ty”.

 

s. Agnieszka Ciszewska

opiekun Szkolnego Koła Caritas

 

w Szkole Podstawowej Sióstr Nazaretanek

Koło współpracowało z następującymi instytucjami:

 

 • Świetlica Środowiskowa „Nazaret” – grupa przedszkolna

Przeprowadzono Adwentową zbiórkę darów na rzecz podopiecznych Przedszkola (odzież, zabawki, książeczki, artykuły papiernicze i słodycze). Uczniowie z klasy 5b wręczyli dzieciom dary, przygotowali dla nich przedstawienie teatralne i występy muzyczne, wspólnie śpiewali kolędy.

W II okresie 11 uczniów klasy VIb dwa razy w tygodniu odwiedzało dzieci. Organizowali gry i konkursy edukacyjne, czytali książeczki i wspólnie bawili się z dziećmi, zachęcając do zdobywania wiedzy. Najbardziej aktywnymi wolontariuszami byli: Magdalena Sołtysiak, Karolina Maj, Julia Wosiak, Kornelia Wosiak, Paweł Sypniewski.

 

 • Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu

 

Przeprowadzono Adwentową zbiórkę darów na rzecz Centrum (odzież w każdym rozmiarze, zabawki, książeczki, żywność, środki czystości). Transporty z darami zostały przekazane przed spotkaniem opłatkowym podopiecznych Centrum.

 

 • Stowarzyszenie Wszystko dla Kalisza, Przedszkole Niepubliczne „Bursztynowy Zamek”, Świetlica Środowiskowa Nazaret

 

Szkolne Koło CARITAS włączyło się do corocznej akcji charytatywnej „Radosny Zajączek” obejmującej wsparciem dzieci szczególnie potrzebujące. Zebrane dary (głównie słodycze) przekazaliśmy organizatorom akcji, a szkolni wolontariusze obdarowali dzieci z grupy przedszkolnej.

 

Aleksandra Urbaniak

opiekun Szkolnego Koła Caritas w Szkole Podstawowej

2012/2013

 w Gimnazjum Sióstr Nazaretanek w Kaliszu 

W drugim roku działalności Szkolne Koła Caritas współpracowało z następującymi instytucjami:

 • Świetlica Socjoterapeutyczną „Nazaret” prowadzona przez Siostry Nazaretanki.
  W ramach tej współpracy 8 uczniów naszego Gimnazjum po uprzednim przeszkoleniu pomagało dzieciom w odrabianiu prac domowych i zabaw.

 

 • Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów w Kaliszu.

Trzech uczniów Gimnazjum systematycznie od września uczęszczało do Ośrodka pomagając mieszkającym tam chłopcom w odrabianiu lekcji, organizując im zabawę itp.

 

 • Caritas Diecezji Kaliskiej.

ü  17. wolontariuszy z Gimnazjum włączyło się w przeprowadzaną przez Caritas 14 i 15 grudnia 2012 roku Ogólnopolską Zbiórkę Żywności w sklepach typu Polo i Carrefour.

ü  5. uczniów Gimnazjum włączyło się w przygotowanie i prowadzenie zabaw dla dzieci podczas VIII Festiwalu Abba Pater

ü  2. uczennice Gimnazjum włączyło się w pracę w kuchni podczas wspomnianego Festiwalu

ü  Kilkoro uczniów z Gimnazjum wzięło udział w przepisywaniu Encykliki na II Marsz dla Życia.

ü  Podczas festynu dla rodzin w naszej szkole przygotowano dekorację sceny na Abba Pater. Włączyli się wolontariusze, inni uczniowie, rodzice i nauczyciele.

opiekun Koła

s. Agnieszka Ciszewska

w Szkole Podstawowej Sióstr Nazaretanek

Koło współpracowało z następującymi instytucjami:

 

 • Świetlica Środowiskowa „Nazaret” – grupa przedszkolna

Przeprowadzono Adwentową zbiórkę darów na rzecz podopiecznych Przedszkola (odzież, zabawki, książeczki, artykuły papiernicze i słodycze). Uczniowie z klasy 4b wręczyli dzieciom dary, przygotowali dla nich przedstawienie teatralne i występy muzyczne, wspólnie śpiewali kolędy.

W II okresie 4 uczniów klasy VIa dwa razy w tygodniu odwiedzało dzieci. Organizowali gry i konkursy edukacyjne, czytali książeczki i wspólnie bawili się z dziećmi, zachęcając do zdobywania wiedzy.

 

 • Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu

 

Przeprowadzono Adwentową zbiórkę darów na rzecz Centrum (odzież w każdym rozmiarze, zabawki, książeczki, żywność, środki czystości). Transporty z darami zostały przekazane przed spotkaniem opłatkowym podopiecznych Centrum.

Aleksandra Urbaniak

opiekun Szkolnego Koła Caritas w Szkole Podstawowej

 

2011/2012

w Gimnazjum Sióstr Nazaretanek w Kaliszu

 

W ciągu roku szkolnego odbyły się dwa spotkania formacyjne dla wolontariuszy:

 • 27 października w tygodniu misyjnym z s. Anetą Grychnik. Siostra przedstawiła zebranym prezentację na temat sytuacji dzieci w Afryce, zapoznała uczniów z możliwościami pomocy potrzebującym oraz zademonstrowała zbiór pamiątek z krajów misyjnych.
 • 17 stycznia grupa 14. uczniów spotkała się z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. Część wolontariuszy podjęła decyzję systematycznego odwiedzania mieszkańców DPS-u.

 

Koło współpracuje z następującymi instytucjami:

 • Świetlica Socjoterapeutyczną „Nazaret” prowadzona przez Siostry Nazaretanki.
  W ramach tej współpracy 14 uczniów naszego Gimnazjum po uprzednim przeszkoleniu przez s. Fides Kalka – odpowiedzialną za Świetlicę – pomagało dzieciom w odrabianiu prac domowych.
 • Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów w Kaliszu.

Dwóch uczniów systematycznie od października dzieliło się swoim czasem
z podopiecznymi Ośrodka pomagając mieszkającym tam chłopcom w odrabianiu lekcji, organizując im zabawę itp.

 • Parafia Świętej Rodziny w Kaliszu.

14. wolontariuszy wzięło udział w przygotowaniu flag na uroczystość Nawiedzenia M. Bożej w parafii Św. Rodziny. Ponadto członkowie Koła włączyli się do akcji adwentowej w parafii wycinając 100 serc do losowania prezentów dla dzieci z ubogich rodzin.

 • Caritas Diecezji Kaliskiej.

Członkowie Koła przekazali do biura Caritas 40 wykonanych własnoręcznie kartek świątecznych dla osadzonych w kaliskim więzieniu oraz wzięli udział
w Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom sprzedając świece na stół wigilijny.
Wolontariusze włączyli się w przeprowadzaną przez Caritas 14 marca 2012 Ogólnopolską Zbiórkę Żywności w sklepach typu Biedronka oraz wzięli udział
w przepisywaniu Encykliki Jana Pawła II Evangelium Vitae, którą poniesiono w „Marszu dla życia” 17 czerwca w ramach Festiwalu Abba Pater.

 • Fundacja Pomóż i Ty.

Wolontariusze sprzedając kalendarzyki przysłane przez Fundację zbierali środki
na sprzęt rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych dzieci.

 • Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.

Przeprowadzono zbiórkę telefonów komórkowych, okularów, znaczków pocztowych i odzieży na rzecz misji.

 • Dom Pomocy Społecznej.

Od lutego 5. wolontariuszy systematycznie odwiedzało mieszkańców Domu Pomocy, organizując im zajęcia i urozmaicając czas.)

 • Ośrodek Jeździecki Wolica.

Wiosną 3 uczennice podjęły się pomocy w Ośrodku. Ich praca polega na prowadzeniu konia podczas hipoterapii.

 

25 czerwca 2012 roku odbyło się spotkanie członków Kół podsumowujące mijający rok szkolny. Omówiono możliwości zaangażowania się w nowym roku szkolnym.

Pani K. Czarny zaprosiła wolontariuszy do pomocy w czasie wakacji podczas półkolonii organizowanych w naszej szkole.

Członkowie otrzymali legitymacje członkowskie i identyfikatory Caritas.

 

opiekun Koła

s. Agnieszka Ciszewska

 

w Szkole Podstawowej Sióstr Nazaretanek w Kaliszu

 

 • Przedszkole Sióstr Nazaretanek przy Świetlicy Socjoteraputycznej.

Pięć uczennic z klasy 6 SP systematycznie odwiedzało podopiecznych Przedszkola
i pomagało opiekunom w prowadzeniu zajęć. Przeprowadzono również Adwentową zbiórkę darów dla dzieci grupy przedszkolnej Motylki i ich rodzin. Uczniowie z klasy 6 SP przekazali dzieciom zebrane dary, przygotowali przedstawienie i zagadki.

 • Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.

Przeprowadzono zbiórkę telefonów komórkowych, okularów, znaczków pocztowych i odzieży na rzecz misji.

 

opiekun Koła

Aleksandra Urbaniak

Aktualności

Najnowsza galeria zdjęć