Sorry, no posts matched your criteria.

Rekrutacja 2018/2019

Jak zostać uczniem naszej szkoły podstawowej?

Do szkoły przyjmowane są dzieci siedmioletnie i sześcioletnie, które uczestniczyły w rocznym przygotowaniu przedszkolnym, są otwarte na wartości chrześcijańskie i których rodzice świadomie wybierają katolicki kierunek wychowania.

 

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy otworzyć dwie klasy 1 SP. Chętni mogą składać już dokumenty w sekretariacie szkoły.

Zapraszamy!

Terminarz rekrutacji do Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek na rok szkolny 2018/2019

 • od 1 września 2017 – Zapisy kandydatów w sekretariacie szkoły
 • od 1 stycznia do 28 lutego 2018 – Przyjmowanie wypełnionych kwestionariuszy i opłaty rekrutacyjnej w sekretariacie szkoły.
 • 1 lutego – 31 marca 2018 – Przyjmowanie pozostałych dokumentów w sekretariacie szkoły
 • kwiecień 2018 – Rozmowy diagnozujące z kandydatami i rozmowy z rodzicami według grafiku ustalonego przez sekretariat (w tzw. Wieczerniku – budynek dla kl. 1-3 SP)
 • 19 maja 2018– Ogłoszenie listy przyjętych do klasy pierwszej SP
 • 6 czerwca 2018 – Zebranie rodziców nowo przyjętych uczniów na rok szkolny 2018/19 (godz. 17:00 w głównym budynku szkoły)
 • do  31 sierpnia 2018 – uregulowanie wpisowego – dotyczy jedynie kandydatów przyjętych do szkoły.

Terminarz należy traktować jako orientacyjny. Ze względów organizacyjnych szkoła zastrzega sobie możliwość niewielkich przesunięć podanych terminów.

Rodzice kandydata do szkoły składają następujące dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (przygotowany przez szkołę)
 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • zaświadczenie o uczestniczeniu dziecka w rocznym przygotowaniu przedszkolnym
 • opinię księdza proboszcza
 • świadectwo zdrowia (bilans sześciolatka)
 • 4 fotografie
 • opłatę wpisową
Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące rekrutacji lub nauki w naszej szkole – napisz na adres: kalisz.nazaret.szkolaatgmail.com​

 

Kwestionariusz i podanie do Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek na rok szkolny 2018/2019

 

POBIERZ


 

Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek na rok szkolny 2018/2019

 

POBIERZ


Dla rodziców kandydatów – inforomacje o dojrzałości szkolnej
Dla rodziców kandydatów – co dziecko powinno umieć – wiedzieć

Aktualności

Najnowsza galeria zdjęć