Klasa dwujęzyczna

    Sorry, no posts matched your criteria.

Klasa dwujęzyczna

To niezwykle ciekawa i przyszłościowa forma nauki.

  • Zapewniamy opanowanie wiedzy ogólnej przewidzianej dla gimnazjum a dodatkowo intensywny rozwój kompetencji językowych z angielskiego.
  • Uczniowie mają znacznie poszerzony program nauczania języka angielskiego, ale uczą się komfortowo według indywidualnego poziomu znajomości języka.
  • Dodatkowo nabywają wiedzy o krajach anglojęzycznych w ramach modułu kultura anglojęzyczna.
  • Oferujemy autorski program konwersacji z native speakerem, co doskonali znajomość angielskiego w praktyce i pozwala przełamywać bariery językowe.
  • Wykwalifikowani nauczyciele niektórych przedmiotów, na zajęciach lekcyjnych wprowadzają również elementy języka angielskiego, dzięki czemu uczeń w naturalny sposób poszerza słownictwo z różnych dziedzin.
  • Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach przygotowujących do zdobycia certyfikatów z języka angielskiego (Certyfikat PET – Preliminary English Test (B1) oraz Certyfikat FCE – First Certificate in English (B2)).
  • Certyfikaty, warsztaty, liczne projekty edukacyjne oraz zajęcia pozalekcyjne służą poszerzaniu zainteresowań i kształtowaniu tzw. miękkich kompetencji (praca w zespole, umiejętność prezentowania własnych poglądów, komunikowanie się, zdolność do motywowania samego siebie, umiejętność dyskutowania).
  • Ukończenie klasy dwujęzycznej pozwala między innymi na kontynuowanie nauki w liceach z międzynarodową maturą – pierwszeństwo przyjęcia.


Aktualności

Najnowsza galeria zdjęć