Działania nowatorskie

    Sorry, no posts matched your criteria.

FESTYN RODZINNY

G i SP

Byliśmy pierwszą szkołą w Kaliszu, która zainicjowała tzw. festyny rodzinne. Ta forma współpracy z rodzinami naszych uczniów towarzyszy szkole od 1996 roku. Co roku organizujemy święto sportu, święto wspólnych gier i zabaw, święto rodziny, święto społeczności nazaretańskiej – atrakcji jest wiele. Najlepiej to zobaczyć!

Zapraszamy do galerii:

KARNAWAŁOWY BAL RODZICÓW

G i SP

We współpracy ze szkolną Radą Rodziców organizujemy coroczne bale karnawałowe dla rodziców naszych uczniów i przyjaciół Nazaretu. Atmosfera niepowtarzalna. To projekt mający na celu integrację środowisk naszych szkół. Bawią się wspólnie rodzice, nauczyciele i nasze siostry.

MAMO, TATO – POĆWICZ ZE MNĄ!

SP

Nauczyciele wychowania fizycznego organizują corocznie zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów klas pierwszych SP. Znakomite prowadzenie gier i zabaw pozwala radośnie spędzić czas naszym najmłodszym uczniom i ich rodzinom/rodzicom oraz wzmacniać wieź między członkami rodziny. Przy okazji rodzice poznają różne sposoby na zagospodarowanie czasu ze swoimi dziećmi. Kolejne spotkania już niedługo. Pierwszoklasiści – szykujcie się!!!

SESJE SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

G i SP

W NAZARECIE samorząd szkolny tworzą rzeczywiście wszyscy uczniowie! Każdy z nas corocznie bierze udział w tzw. sesjach społeczności szkolnej. Są to gremialne spotkania uczniów, nauczycieli i dyrekcji szkoły. Nie mają one charakteru tradycyjnych apeli, ale dają możliwość wymiany zdań i prezentowania swoich poglądów w grupie całej społeczności szkolnej.

LEPSZA SZKOŁA

G i SP

Bierzemy udział w projekcie edukacyjnym LEPSZA SZKOŁA – pozwala on diagnozować i doskonalić umiejętności matematyczne naszych uczniów. Choć projekt wymaga dużego nakładu pracy nauczycieli, wymiernie wzmacnia kompetencje matematyczne uczniów.

OD SERCA DO SERCA

SP i G

Nie wystarczy pomóc raz. Prawdziwą pomoc potrzebującym okazuje ten, kto pomaga im systematycznie. Takiej pomocy uczy naszych wychowanków coroczna Szkolna Akcja Adwentowa. Inicjatywa obejmuje ogólnoszkolne działania pomocy potrzebującym w okresie przygotowań do Bożego Narodzenia. Uczniowie przygotowują szkolny kiermasz pierniczków i ozdób świątecznych, zbierają dary materialne dla różnych instytucji na co dzień pomagającym innym. Wśród odbiorców Szkolnej Akcji Adwentowej znalazły się już m.in.: kaliskie CIK, Dom Dziecka, Dom Ochrony Życia Poczętego w Odolanowie, Świetlica Socjoterapeutyczna NAZARET, grupa MOTYLKI przy Przedszkolu NAZARET, Dom Samotnej Matki – Caritas Diecezji Kaliskiej.

MOBILNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA

SP

Najmłodsi uczniowie SP NAZARET korzystają z mobilnej pracowni komputerowej, dzięki czemu zajęcia komputerowe przewidziane w planie nauczania są prawdziwą przygoda. Każdy z uczniów ma dostęp do własnego Notebooka NTT i w praktyce ćwiczy umiejętność korzystania z najnowszych technologii informacyjnych.

REPETITIO EST MATER STUDIORUM

G i SP

Jesteśmy dobrzy, bądźmy jeszcze lepsi! Oferujemy naszym uczniom w klasie szóstej SP i trzeciej GIM specjalny cykl przygotowań do egzaminów zewnętrznych. Jaki? To już tajemnica „szefa kuchni”. Na pewno skuteczny! – Zapraszamy do zapoznania się z wynikami egzaminów zewnętrznych:

wyniki sprawdzianu

wyniki egzaminu gimnazjalnego

POWRÓĆMY JAK ZA DAWNYCH LAT

G i SP

W duchu tradycji szkół nazaretańskich, jako jedyna szkoła w Kaliszu, organizujemy nie tylko tzw. zjazdy absolwentów. Dodatkowo dajemy naszym wychowankom możliwość spotkania się ze swoją szkołą w okresie Bożego Narodzenia. Znakomitą okazją do tworzenia iście rodzinnego klimatu są opłatkowe spotkania wychowanków naszych szkół. Przybywają na nie i starsi i młodsi absolwenci kaliskiego Nazaretu. Więcej w zakładce SPOŁECZNOŚĆ – ABSOLWENCI.

BILINGUAL LEARNING

G

Nauczanie dwujęzyczne cieszy się coraz większą popularność w naszym kraju. Od r. szk. 2014/15 w Gimnazjum NAZARET powstał oddział dwujęzyczny z językiem angielskim. Nasi uczniowie mają nie tylko zwiększoną liczbę godzin angielskiego. W ofercie dla tej klasy: dodatkowo poznają kulturę krajów anglojęzycznych, mają cykliczne konwersatoria z native speakerem, a na wybranych przedmiotach realizują część zajęć w j. angielskim. Więcej informacji o tej klasie tutaj: klasa dwujęzyczna

ZAJĘCIA PROFILOWANE

G

To propozycja praktycznych zajęć rozwijających zainteresowania naszych gimnazjalistów. Z tej serii odbyły się już: Warsztaty sztuka gestu i słowa, warsztaty dziennikarskie, warsztaty fotograficzno-dziennikarskie, laboratorium biol-fiz-chem, warsztaty komputerowe, warsztaty geografia w terenie.

ROBOTYKA W SZKOLE

SP

Od r. szk. 2013/14 prowadzimy seryjne warsztaty z robotyki z wykorzystaniem klocków LEGO MINDSTORMS. Przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania uczniowie mają możliwość konstruowania robotów. W r. szk. 2014/15 sesja warsztatowa odbyła się w listopadzie.

TRZYMAJ FORMĘ

G

To cms z zakresu edukacji zdrowotnej dotyczący trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

UCZĘ SIĘ UCZYĆ SIĘ

G i SP

W r. szk. 2014/15 przeprowadziliśmy w SP i GIM realizację ogólnoszkolnego projektu edukacyjnego dotyczącego sposobów uczenia się.

KLASOWE ANIOŁY

SP

To projekt edukacyjny realizowany w r. szk. 2014/15 obejmujący treści z zakresu wychowania i profilaktyki, którego celem było wyposażenie uczniów w kompetencje interpersonalne pozwalające rozwijać m.in.: właściwe sposoby komunikacji z rówieśnikami, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, akceptowalne społecznie sposoby wyrażania własnych emocji itp.

ENGLISH IN COOPERATION

G i SP

Wspieramy naukę języka angielskiego dając więcej możliwości doskonalenia umiejętności językowych niż typowa szkoła.

  • We współpracy ze szkołą językową LEADER SCHOOL organizujemy dodatkowe zajęcia językowe na terenie naszej placówki. Cieszą się one dużą popularnością wśród dzieci i rodziców. Dzięki temu, że zajęcia są przeprowadzane w naszej szkole tuż po lekcjach, rodzice nie muszą zajmować się dowożeniem dzieci do szkoły językowej. To do nas przychodzą lektorzy i naszym uczniom poświęcają swój czas. Nowy nauczyciel, inne niż stosowane w czasie szkolnych lekcji metody pracy, nowa grupa (uczniowie są dzieleni do grup ze względu na stopień znajomości języka) pozwalają uczniom z większą uwagą przyswajać nowe wiadomości.
  • We współpracy ze szkołą językową FORUM od r. sz. 2014/15 umożliwiamy uczniom uzyskanie kwalifikowanych certyfikatów językowych Cambridge English już od najmłodszych lat nauki języka angielskiego: YLE Starters, YLE Movers, YLE Flyers, KET for schools, KET, PET for schools, PET, FCE for schools, FCE – nasi uczniowie mają specjalną ofertę testów przygotowawczych do egzaminu na danym poziomie.
  • We współpracy z NATIVE SPEAKEREM p. Martinem Plascentia – doskonalimy praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie szkoły gimnazjalnej.
  • Słuchamy potrzeb rodziców i uczniów – na waszą prośbę nasi uczniowie mają dodatkowe godziny języka angielskiego ujęte w planie nauczania.
  • Wyjeżdżamy poza granice kraju i ćwiczymy angielski na żywo – nic nie zastąpi kontaktu z żywym językiem obcym. Nasi uczniowie mają możliwość doskonalić język angielski dzięki współpracy zagranicznej, którą corocznie podejmujemy. Zwłaszcza gimnazjaliści i uczniowie kl. 6 SP wyjeżdżają na obozy naukowe i spotkania rówieśników w ramach International Week w Wielkiej Brytanii.
  • Motywujemy naszych nauczycieli do zdobywania umiejętności językowych na coraz wyższym poziomie. W Nazarecie angielskiego uczą się nie tylko uczniowie, niektórzy nauczyciele systematycznie biorą udział w kursach językowych prowadzonych przez wykwalifikowanych lektorów. Nabyte umiejętności językowe wykorzystują m.in. w prowadzonej przez szkołę współpracy międzynarodowej np. organizując wyjazdy zagraniczne dla uczniów.

rodzice dzieciom

G i SP

Teatr w szkole? Tak! I to na jakim poziomie! Rodzice naszych uczniów współpracują z nami na różnych obszarach. Szczególnie twórczym zaangażowaniem są corocznie wystawiane spektakle teatralne, których odbiorcami są uczniowie. Był „Aniołek w klatce”, był „Czerwony kapturek” i „Brzydkie kaczątko”. Co będzie tym razem? Zobaczymy!

Aktualności

Najnowsza galeria zdjęć