Bezpieczeństwo

    Sorry, no posts matched your criteria.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest jednym z priorytetów naszej pracy na każdym etapie kształcenia.

Zapewniamy uczniom

bezpieczny start szkolny, z okresem adaptacyjnym kształtowanym w zależności od indywidualnych potrzeb.

Dbamy o bezpieczne i higieniczne

warunki nauki i pracy. Szkoła jest czysta, estetycznie urządzona, ma niepowtarzalny klimat na co zwracają uwagę i uczniowie i rodzice.

Na terenie budynku szkolnego

i podczas zajęć szkolnych poza nim uczniowie zawsze pozostają pod opieką osób dorosłych, odpowiednio wykwalifikowanych. Wejście na teren szkoły jest kontrolowane przez pracowników placówki.

Kameralność klas

pozwala na brak anonimowości, dzięki czemu uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły znają się nawzajem, co sprzyja kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa.

Najmłodsi uczniowie

mają swoje zajęcia w osobnym, przystosowanym do ich potrzeb, budynku tzw. Wieczernik - każdy oddział ma swoją klasę. W kl. 1-3 uczniowie korzystają z mebli szkolnych z regulowaną wysokością ławek i krzesełek. W klasie czwartej uczniowie przechodzą do tzw. dużej szkoły (budynek główny).

Starsi uczniowie

szkoły podstawowej i gimnazjaliści uczą się w jednym budynku, co pozwala starszym na kształtowanie postaw odpowiedzialności i troski za młodszych, a młodszym na stopniowe wdrażanie się do właściwego kształtowania relacji z innymi i naturalnego przejścia do szkoły gimnazjalnej.

Szkoła corocznie

wdraża działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie współczesnym problemom cywilizacyjnym.

Uczymy dzieci i młodzież

postaw i zachowań skierowanych na poszanowanie godności i życia własnego i innych oraz zdrową moralnie ocenę zagrożeń współczesnego świata.

Szkoła regularnie współpracuje

z instytucjami, których celem jest zapewnienie uczniom bezpiecznego pobytu w placówce i dba, by wszyscy pracownicy przestrzegali wysokich standardów pracy w tym względzie.


Aktualności

Najnowsza galeria zdjęć