Koncepcja pracy

    Sorry, no posts matched your criteria.

Atuty naszej pracy dydaktycznej i wychowawczej

wysoki poziom nauczania, wychowania i opieki

bogata oferta edukacyjna

dobra organizacja pracy

rodzinna atmosfera w klasach i w szkole

dobra współpraca z rodzicami

czytelne określanie praw i obowiązków ucznia

wyraźne określanie świata wartości opartego na etyce i moralności chrześcijańskiej

nowoczesna baza dydaktyczna

bezpieczeństwo

otwartość i współpraca ze środowiskiem

praca w małych zespołach klasowych

profesjonalizm


Działamy tak, aby…

Nasi uczniowie

mogli się twórczo i na miarę swoich możliwości rozwijać

byli rzetelnie przygotowani do dalszej nauki i świadomie wybierali dalszą drogę kształcenia

umieli odważnie, sprawnie i odpowiedzialnie funkcjonować we współczesnym świecie

Rodzice

darzyli nas zaufaniem i chcieli z nami współpracować

Pracownicy szkoły

mieli satysfakcję z wykonywanej pracy i mogli się rozwijać

Szkoła

cieszyła się uznaniem


Przekazujemy uczniom chrześcijańskie wartości, które stanowią podstawę duchowego i osobowościowego rozwoju. Zależy nam na tym, by zgodnie z mottem szkoły, nasi uczniowie podejmowali trud pracy nad sobą, tak by w efekcie potrafili:

Twórczo myśleć, mądrze żyć, dobrze wybierać!

Aktualności

Najnowsza galeria zdjęć