XIV Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas III

17 Mar XIV Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas III


W rywalizacji wzięło udział 27 uczniów z piętnastu szkół kaliskich i powiatu kaliskiego. Celem konkursu było propagowanie idei poprawnej pisowni oraz motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii. Konkurs ortograficzny składał się z dyktanda oraz rozmaitych rozrywek umysłowych. Uczestnicy musieli wykazać się nie tylko bardzo dobrą znajomością zasad ortograficznych ale także twórczym myśleniem.

I miejsce – Antonina Wolińska ze SP nr 9

 

II miejsce – Wiktor Lewandowski ze SP nr 16

 

III miejsce – Paweł Kłosiński ze SP nr 17

 

IV miejsce – Gabriela Stefaniak ze SP nr 16

 

V miejsce – Jan Werbliński ze SP Sióstr Nazaretanek

 

VI miejsce ex aequo – Michał Ratajczyk i Julia Piegat ze SP nr 15

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i drobne upominki, a najlepsi – specjalne nagrody. Organizatorkami konkursu były nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej SP Sióstr Nazaretanek: N. Czerniak, A. Kowalska, I. Białecka, M. Seliga, M. Kasprzak.
Serdecznie dziękujemy sponsorom i nauczycielom, którzy zaangażowali się w tę imprezę.

Gratulujemy uczniom i nauczycielom, życząc dalszych sukcesów!

Nina Czerniak
Agata Kowalska

Brak komentarzy

Przepraszamy, formularz komentarza aktualnie jest niedostępny.