WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW

13 Lis WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW

IV Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników”

 to ogólnopolski Konkurs dla czytelników dobrych książek, uczniów wspieranych przez rodziców. Odbywa sie w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-IV oraz V-VIII szkoły podstawowej.

Ogłaszamy WIELKIE  CZYTANIE  i…. STARTUJEMY 6 listopada

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy  wypożyczają w bibliotece szkolnej wskazane książki z listy konkursowej, a następnie odbierają do nich formularz z pytaniami. Testy rozwiązują w domu, najlepiej (ale niekoniecznie) podczas rodzinnego czytania. Dozwolona a nawet wskazana jest wspólna praca dzieci wraz z rodzicami/opiekunami.

Rodzice uczniów klas II -VIII nie powinni wypełniać testu, a jedynie wspierać dzieci, pomagać im, pełnić rolę doradczą, nakierowywać na właściwy tok myślenia, czy odpowiednie źródło informacji. Wypełnione formularze dzieci oddają do biblioteki. Test jest zaliczony, gdy zawodnik uzyska minimum 80 punktów na 100 możliwych.

Po troje najlepszych czytelników z klas kl. I-IV oraz V-VIII, którym uda się zdobyć 6 „sprawności”, czyli przeczytać po 6 książek, będzie reprezentowało naszą szkołę w drużynowym półfinale na szczeblu wojewódzkim. Etap pierwszy WLC (szkolny) trwa do 31 stycznia 2018 roku.

 

Zapraszamy do biblioteki już od wtorku, 6 listopada 2018!

Szkolnym koordynatorem WLC jest p. Renata Starczewska (dla klas V-VIII) i p. Weronika Wicher (dla klas I-IV).

lista lektur
 

Strona internetowa konkursu: www.Wielka-Liga.pl

 

Etap pierwszy – szkolno-biblioteczny

Termin: 6 listopada 2018 r. – 31 stycznia 2019 r.

• Uczniowie zdobywają 6 sprawności czytelniczych rozwiązując w domu (z pomocą rodzin) testy z pytaniami do treści książek wybranych z konkursowej listy lektur
• Uczniowie, którzy zdobyli komplet sprawności przystępują do testu kwalifikacyjnego pisanego w szkole lub bibliotece.
• Maksymalnie 3 najlepszych uczniów w każdej kategorii (klasy 1-4 i 5-8) awansuje do kolejnego etapu.

UWAGA!

W naszej szkole test kwalifikacyjny do kolejnego etapu odbędzie się 29 stycznia 2019 roku. Rozwiązane testy z pytaniami do treści przeczytanych, wybranych z konkursowej listy książek, należy złożyć w bibliotece najpóźniej do 11 stycznia.

Zdobywaj sprawności czytelnicze,
awansuj do kolejnych etapów,
wygrywaj nagrody
i… baw się świetnie!

 

 

Brak komentarzy

Przepraszamy, formularz komentarza aktualnie jest niedostępny.