Jak chronić nasze środowisko naturalne?

17 Lis Jak chronić nasze środowisko naturalne?

Nowoczesny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” k/ Cekowa zwiedziliśmy 17 listopada 2017r – była to dla nas niezwykła lekcja przyrody – na własne oczy zobaczyliśmy jak działalność człowieka wpływa na stan środowiska naturalnego.
Zakład Orli Staw leży w środku lasów, jest zbudowany według najbardziej zaawansowanych, proekologicznych technologii i spełnia wszystkie unijne wymagania w zakresie nowoczesności zastosowanych rozwiązań technologicznych. Na jego terenie odbywa się sortowanie odpadów na surowce nadające się do przetworzenia i ponownego użycia od odpadów organicznych,które muszą trafić na składowisko. Ponadto w zakładzie zbierane są odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt elektroniczny,tak aby nie zagrażał środowisku przyrodniczemu. Zobaczyliśmy jak to wszystko się odbywa – było to dla nas nowe i niezwykle ciekawe doświadczenie.
Uczestniczyliśmy też w interesujących zajęciach edukacyjnych dotyczących segregowania, unieszkodliwiania odpadów i ich przetwarzania.
Zwiedziliśmy też ścieżkę dydaktyczną dowiadując się o przyjaznych środowisku alternatywnych źródłach energii.
Teraz już wiemy ,że musimy wspólnie dbać o stan przyrody i że my sami możemy przyczynić się do ochrony naszego środowiska naturalnego. Przekonaliśmy się jak ważna jest segregacja odpadów i ich przetwarzanie dla zachowania czystości wody, gleb i powietrza.

Uczniowie klas 5 a i 5 b z nauczycielem Przyrody – p.Bożeną Kubicką i opiekunami: Siostrą Olgą i Siostrą Jeremią.

B. Kubicka

Brak komentarzy

Przepraszamy, formularz komentarza aktualnie jest niedostępny.