International Week 2018

18 Mar International Week 2018

– to coroczne Grupa gimnazjalistów z naszej szkoły brała udział w międzynarodowym spotkaniu w Wakefield, w Anglii. Tydzień Międzynarodowy to wydarzenie organizowane przez katolicką szkołę St. Wilfrid’s w Wakefield. Udział w nim brała młodzież z Polski, Ukrainy, Szwecji, Niemiec, Macedonii i Bułgarii. W tym roku hasłem przewodnim było „Many nations – one heart” (Wiele narodów – jedno serce). Te słowa przyświecały uczestnikom podczas projektów realizowanych w grupach międzynarodowych. Praca grupowa, wycieczki krajoznawcze do Yorku, czy nawet udział w Mszy św. prowadzonej w języku angielskim pozwalały nie tylko szlifować swoje umiejętności językowe, ale także pełniej zrozumieć sens tegorocznego hasła przewodniego. Wycieczka pozwoliła także poznać kulturę Anglii oraz organizację pracy w szkole i na lekcjach.
Julia Jaworska, Wiktoria Leki, Marta Antoniak, Julia Kowalska, Magdalena Noweta i Adam Kroszczyński wraz z nauczycielem Marcinem Stajszczykiem pełni radości, entuzjazmu i wielu wspomnień jeszcze długo będą pamiętać ten tydzień spędzony w Wielkiej Brytanii.

Brak komentarzy

Przepraszamy, formularz komentarza aktualnie jest niedostępny.